računovodski programi

DDV evidence - podrobno

Področje DDV evidence sestavljata 2 programa:

 • Knjiga prejetih računov.
 • Knjiga izdanih računov.

Oba programa imata med seboj poenotene opcije, zato bodo predstavljene le opcije iz knjige prejetih računov. Programa sta narejena po priporočilih Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, zato vsebujeta tudi vse potrebno za knjiženje uvoza in prometa znotraj Evropske Unije.

Knjiga prejetih računov - seznam opcij
Vnos
 • Vnos računov v knjigo prejetih računov.
 • Pri predhodnem vnosu računa v glavno knjigo (Knjiga v7) oziroma knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6) se v knjižbo v izbrani DDV evidenci prenesejo podatki iz že vnesenega računa (enkratni vnos!).
 • Možnost takojšnjega vnosa nabave nepremičnine oziroma osnovnega sredstva v register osnovnih sredstev.
Pregled
 • Pregled in iskanje knjižb v knjigi prejetih računov.
 • Možnost filtriranja po različnih pogojih.
 • Možnost seštevka zneskov v preglednici zajetih knjižb.
 • Vnos plačilnega naloga.
Obračun DDV
 • Obračun DDV za poljubno določeno obdobje.
 • Tiskanje obrazca DDV-O na tiskalniku.
 • Tiskanje Priloge A k obrazcu DDV-O na tiskalniku (pri obračunu DDV po plačani realizaciji).
 • Izvoz obrazca DDV-O v XML datoteko in s tem možnost neposrednega uvoza obračuna DDV v eDavke.
 • Vnos plačilnega naloga.
Rekapitulacijsko poročilo
 • Obračun podatkov za poljubno koledarsko trimesečje.
 • Dodajanje popravkov za pretekla obdobja.
 • Tiskanje rekapitulacijskega poročila na tiskalniku.
 • Izvoz podatkov v XML datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
Poročilo o dobavah po 76.a členu
 • Obračun podatkov za poljubno koledarsko trimesečje.
 • Dodajanje popravkov za pretekla obdobja.
 • Tiskanje poročila o dobavah po 76. a členu na tiskalniku.
 • Izvoz podatkov v XML datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
Tiskanje
 • Tiskanje knjige prejetih računov.
 • Tiskanje knjige izdanih računov.
 • Možnost tiskanja knjige prejetih in knjige izdanih računov na krajši način (vse postavke na 1 A4 listu).
 • Tiskanje seznama neplačanih prejetih računov (DDV po plačani realizaciji).
 • Tiskanje seznama neplačanih izdanih računov (DDV po plačani realizaciji).
 • Tiskanje seznama s popolnimi nazivi poslovnih partnerjih.
 • Izvoz knjige prejetih in knjige izdanih računov v tekstovno datoteko, primerno za uvoz v programe Davčne uprave.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 25.09.2019
 • Knjiga v7, 25.09.2019