računovodski programi

Variante programskega paketa Knjiga v7

Programski paket Knjiga v7 je sestavljen iz 8 področij, ki pokrivajo vse vidike poslovanja samostojnega podjetnika ali pravne osebe. Pripravili smo 6 različnih variant paketa, ki omogočajo, da izberete in plačate samo tiste programe, ki jih potrebujete.

Popolna varianta

Vsebuje vsa področja/programe v paketu Knjiga v7. Namenjena je tistim podjetnikom, ki vodijo celovito knjigovodstvo, obračunavajo plače zaposlenim in vodijo materialno knjigovodstvo.

Kliknite za prikaz cenika!

Področja
 1. Glavna knjiga,
 2. DDV evidence,
 3. Material in zaloge,
 4. Osnovna sredstva,
 5. Plače in prispevki,
 6. Fakturiranje,
 7. Potni nalogi,
 8. Univerzalni plačilni nalogi.

Kliknite za opis področij!

 

Razširjena varianta

Vsebuje vsa področja/programe v paketu Knjiga v7 razen področja Material in zaloge. Namenjena je tistim samostojnim podjetnikom in podjetjem, ki vodijo celovito knjigovodstvo, obračunavajo plače zaposlenim, ne vodijo pa materialnega knjigovodstva. To so vse storitvene dejavnosti, trgovine, ki vodijo zaloge v okviru trgovinskega poslovanja itd.

Kliknite za prikaz cenika!

 

Področja
 1. Glavna knjiga,
 2. DDV evidence,
 3. Osnovna sredstva,
 4. Plače in prispevki,
 5. Fakturiranje,
 6. Potni nalogi,
 7. Univerzalni plačilni nalogi.

Kliknite za opis področij!

 

Osnovna varianta

Namenjena je samostojnim podjetnikom in pravnim osebam, ki nimajo zaposlenih, vodijo pa celovito knjigovodstvo brez materialnega knjigovodstva. Priporočljivo za samostojne podjetnike in pravne osebe, ki ne izdajo veliko računov in le-te pišejo v posebnem programu (npr. Excel-u).

Kliknite za prikaz cenika!

 

Področja
 1. Glavna knjiga,
 2. DDV evidence,
 3. Osnovna sredstva,
 4. Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika,
 5. Potni nalogi,
 6. Univerzalni plačilni nalogi.

Kliknite za opis področij!

 

Materialna varianta

Primeren za podjetnike in podjetja, ki potrebujejo materialno knjigovodstvo, finančni del pa jim vodi zunanje računovodstvo. Priloženo je tudi področje Potni nalogi.

 1. Material in zaloge,
 2. Fakturiranje,
 3. Prejeti in izdani dokumenti,
 4. Potni nalogi.

Kliknite za opis področij ali prikaz cenika!

 

Varianta Plače

 

Priporočljiva za obračun plač, prejemkov na obrazcih REK-2 in obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika. Omogoča avtomatsko izdelavo plačilnih nalogov in njihovo tiskanje oziroma izvoz v programe za elektronsko bančništvo. Priloženo je tudi področje Potni nalogi.

 1. Plače in prispevki,
 2. Univerzalni plačilni nalogi,
 3. Potni nalogi.

Kliknite za opis področij ali prikaz cenika!

 

Vodeni ogled - 2/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 25.09.2019
 • Knjiga v7, 25.09.2019