računovodski programi

Verziji 6.47 in 7.36

05.12.13

 

Novosti, spremembe in dopolnitve programskega paketa Knjiga v najnovejši verziji

 • Fakturiranje:
  • Vnos izdanih dokumentov: možnost določitve, da se določen dokument ne knjiži v katero od 3 evidenc.
  • Pregled izdanih dokumentov: možnost filtriranja po uporabniku.
 • Plače in prispevki:
  • Knjiženje obračunov v GK: 
   • V primeru boleznin v breme Zavoda se na konto 164 prištejejo tudi prispevki do minimalne plače in prispevki v breme delodajalca.
  • Šifrant zaposlenih in prejemnikov dohodka: 
   • Možnost določitve, da se v primeru obračuna fiksne plače (ne glede na število ur) dodatek na delovno dobo prišteje znesku.
  • Obrazec REK-1: dodana postavka 314 Osnova za prispevke – zaposleni, za katere delodajalec uveljavlja oprostitev po ZIUPTDSV.
  • Zahtevki ZZZS za refundacijo: dodana možnost določitve odstotka prispevka za primer brezposelnosti in odstotka oprostitve prispevka za PIZ v breme delodajalca.
  • Obrazec REK-2: dodana vrsta dohodka Obračun dajatve od občasnega ali začasnega dela (1516).
 • DDV evidence:
  • Obrazec DDV-O: struktura XML datoteke prilagojena spremembam zakonodaje.
 • Knjiga prejetih računov:
  • Vnos: dodana gumba za izračun zneska DDV po starih stopnjah.
 • Plače in prispevki:
  • Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-1: obrazec REK-1 prilagojen spremembam zakonodaje, veljavne za izplačilne liste od julija 2013 naprej.
 • Material in zaloge:
  • Pregled kartic: možnost filtriranja po znesku trošarine in trošarinskem dokumentu.
 • Fakturiranje:
  • Vnos: možnost vpisa iste davčne stopnje ali rabata v označeno in vse naslednje vrstice v preglednici z vrsticami z vsebino posla.
 • Plače in prispevki:
  • Šifrant zaposlenih in prejemnikov dohodka: možnost vnosa števila preostalih dni dopusta iz prejšnjega koledarskega leta.
  • Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-1: struktura XML datoteke prilagojena zahtevam eDavkov od 01.07.2013 naprej.
 • Paket:
  • Vgrajeni sta novi stopnji DDV, veljavni od 01.07.2013 naprej. Navodila za delo v zvezi s to spremembo najdete s klikom na tole povezavo

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 25.09.2019
 • Knjiga v7, 25.09.2019