računovodski programi

Verziji 6.48 in 7.37

23.10.14

 

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

 • Fakturiranje:
  • Vnos izdanih dokumentov: možnost izračuna količine posamičnega pakiranja z vnosom količine transportnega pakiranja in klikom na gumb T.
  • Nastavitve vnosa/izpisa: dodatne nastavitve za hitrejši vnos vrstic z vsebino posla.
 • Šifrant stroškovnih mest: možnost tiskanja.
 • Plače in prispevki:
  • Oblikovanje plačilnih nalogov: možnost oblikovanja plačilnih nalogov za izplačilne liste/obračune REK-2 z datumom izplačila na določen dan.
  • Knjiženje obračunov: možnost knjiženja izplačilnih list/obračunov REK-2 z datumom izplačila na določen dan.
 • Paket: 
  • Manjši popravki in spremembe pri tiskanju in izvozu v PDF datoteko.
  • Tiskanje, Izvoz v PDF datoteko: direktno izvažanje v PDF datoteko brez uporabe virtualnega PDF tiskalnika.
  • Izbira zavezanca, Prenos datotek v naslednje leto: možnost prenosa obračunov prispevkov za zasebnika v naslednje leto.
 • Univerzalni plačilni nalogi:
  • V ISO SEPA formatu je možno skupaj izvoziti plačilne naloge z različnimi datumi plačila.
 • Glavna knjiga:
  • Vnos temeljnic: možnost uvoza (dnevnih in mesečnih) bančnih izpiskov v formatu ISO SEPA 20022.
  • Odprte/zaprte postavke: možnost naknadnega filtriranja po enem ali več poslovnih partnerjih.
 • Plače in prispevki:
  • Obračun prispevkov za zasebnika: strukture XML datotek za izvoz na eDavke so prilagojene spremembam zakonodaje od 1.2.2014 naprej.
  • Obrazec REK-1: v primeru razlike do minimalne plače se znesek ne zapiše v postavko 501a Obračunani (pravilen izvoz v XML datoteko).
  • Izplačilne liste, Obrazec REK-2, Pregled: možnost pregleda analitičnih podatkov za označeno izplačilno listo oz. obrazec REK-2.
  • Obrazec REK-2, Vnos: izboljšana opcija, ki prikaže stopnje prispevkov glede na izbrano vrsto dohodka.
  • Izplačine liste: od razlike do minimalne plače se za izplačila po 1.2.2014 v breme delojemalca obračunajo prispevki za zdravstveno zavarovanje. Dopolnitve pri vrstah dohodkov 1108 in 1141.
  • Obračun prispevkov za zasebnika: obračuni od 02/2014 naprej so prilagojeni spremembi zakonodaje.
  • Obrazec REK-2: dodana postavka 224 prispevki za zdravstveno zavarovanje v breme delojemalca.
 • Glavna knjiga:
  • Vgrajene bilance/izkazi, ki omogočajo obračun v 2014.
  • Mogoč izvoz v XML datoteko za Ajpes za 2013.
 • Plače in prispevki:
  • Popravki in dopolnitve.
  • Šifrant zaposlenih/prejemnikov dohodka: dodane postavke, povezane s spremembami REK obrazcev po 1.1.2014.
  • Izplačilne liste, Vnos: dodana možnost vnosa analitičnih podatkov, potrebnih za oddajo REK-1 po 1.1.2014.
  • Obrazec REK-2, Vnos: dodana možnost vnosa analitičnih podatkov, potrebnih za oddajo REK-1 po 1.1.2014.
  • Oblikovanje in tiskanje REK-1, REK-2: možnost izvoza podatkov v skladu s spremembami REK obrazcev po 1.1.2014.

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 25.09.2019
 • Knjiga v7, 25.09.2019