računovodski programi

Verziji 6.50 in 7.40

28.07.16

 

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

 • Glavna knjiga:
  • Vnos temeljnic: naprednejše iskanje veznega dokumenta za zapiranje pri uvozu datoteke s plačili.
 • Fakturiranje:
  • Vnos izdanih dokumentov:
   • Dodana tipa dokumentov Naročilnica in Začasni dokument.
   • Možnost urejanja seznama klavzul.
 • Potni nalogi:
  • Pregled: možnost izvoza preglednice potnih nalogov v Excel.
 • Paket, Rezervna kopija: 
  • Izdelava rezervne kopije: popravek načina kopiranja podatkov o zavezancih.
 • Glavna knjiga: 
  • Pregled knjižb: možnost izdelave analitičnega poročila 2 (promet poljubnega števila najpomembnejših poslovnih partnerjev na kontu 76 ali 4 za obdobje največ 1 leta).
 • Osnovna sredstva:
  • Pregled: možnost izvoza preglednice po stolpcih v Excel.
 • Fakturiranje:
  • Pregled izdanih dokumentov: izvoz izdanih dokumentov z izračunanimi zgoščenimi vrednostmi podatkov v vsaki datoteki po algoritmih MD5 in SHA-1.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: pri vrsti dohodka 1091 se neto plača izračuna kot razlika med zneskom v postavki 102 (in ne zneskom bruto plače) ter prispevki iz plače in dohodnino.
  • Izplačilne liste, Pregled: možnost izvoza preglednice po stolpcih v Excel.
 • Fakturiranje:
  • Vnos izdanih dokumentov: dopolnitev šifranta poslovnih enot omogoča izdajanje dokumentov, vezanih na istega poslovnega partnerja, a različne poslovne enote.
 • Glavna knjiga:
  • izdelava in tiskanje bilanc/izkazov: možnost izvoza bilanc/izkazov za 2015 na spletno stran Ajpes.
 • Plače in prispevki: 
  • Izplačilne liste, Vnos: popravek pri obračunu postavke M08 v analitičnem delu izplačilne liste.
 • Fakturiranje: 
  • Davčna blagajna, Nastavitve: možnost vnosa davčne številke izdajatelja računa, če ta izdaja račune v imenu in za računa drugega zavezanca.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: izračun in možnost urejanja analitičnih podatkov v postavkah M01 do M10, potrebnih za dodajanje za dohodke iz delovnega razmerja za obdobja od januarja 2016 naprej.
 • Glavna knjiga:
  • Pregled knjižb: možnost izdelave analitičnega poročila prometa na kontu 76 po mesecih in trimesečjih za posamezno ali vse kategorije poslovnih partnerjih in ločeno ali za vse skrbnike skupaj.
 • Fakturiranje:
  • Tiskanje/eRačuni: izvoz v eRačun je prilagojen spremembam, veljavnim od 1.1.2016 naprej. Obvezen je vnos naročilnice z datumom ali pogodbe z datumom!
  • Dopolnitev pri prijavi poslovnega prostora. Če prijava poslovnega prostora iz programa ne uspe, računov ni mogoče davčno potrditi.
  • Navodila z novostmi/spremembami po ZDavPR: http://www.amstar.si/?id=432#3484
  • Tiskanje/eRačuni: možnost davčnega potrjevanja gotovinskih (in ostalih) računov z izpisom predpisanih podatkov.
  • Pregled izdanih dokumentov: opcija Dodatno, Izvoz podatkov o izdanih računih omogoča prav to.
  • Vnos izdanih dokumentov: novosti po ZDavPR: avtomatsko številčenje računov, avansnih računov, bremepisov, dobropisov in storno dokumentov.
  • Davčna blagajna, Nastavitve: nova opcija omogoča vnos nastavitev poslovnega prostora in elektronske naprave, namenskega potrdila in gesla ter prijavo poslovnega prostora na Furs. V podmapo Cert v mapi Knjiga7 (Knjiga63) na disku C mora uporabnik prej shraniti namensko potrdilo, pridobljeno na eDavkih.

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 05.12.2019
 • Knjiga v7, 05.12.2019