računovodski programi

Verziji 6.49 in 7.38

03.11.15

 

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

 • Fakturiranje:
  • Tiskanje/eRačuni: možnost digitalnega podpisa eRačuna z izbiro datoteke PFX, ki vsebuje podatke o digitalnem potrdilu. V datoteko PFX uporabnik predhodno izvozi svoje digitalno potrdilo z vključenim zasebnim ključem. Navodila: http://goo.gl/1mVik5
 • Glavna knjiga:
  • Vnos temeljnic: kontrola nedovoljenega podvajanja knjižb v okviru iste temeljnice na določenih kontih.
 • Fakturiranje:
  • Tiskanje/eRačuni: možnost popolnega izpisa nezaklenjenega računa z načinom plačila TRR. Računi z ostalimi načini plačila, imajo na izpisu neviden naslov kupca, če niso zaklenjeni.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Vnos: možnost obračuna plače v višini minimalne plače s pravilnim obračunom prispevkov.
 • Paket:
  • Rezervna kopija podatkov: možnost dodatnega kopiranja rezervne kopije na še eno lokacijo (npr. v Dropbox).
 • Glavna knjiga:
  • Odprte/zaprte postavke:
   • boljše iskanje veznih dokumentov pri avtomatskem zapiranju odprtih postavk pri uvozu izpiskov v temeljnico.
   • barvno poudarjanje že zapadlih odprtih postavk. Možnost določitve najnižjega salda pri izpisu odprtih postavk.
 • Paket:
  • Možnost izvoza vsebine najbolj pomembnih preglednic v Excel datoteko (desni gumb na preglednici).
 • Fakturiranje:
  • Tiskanje/eRačuni: popravki pri izvozu.
 • Plače in prispevki, Oblikovanje plačilnih nalogov: referenca za nakazilo davčnega odtegljaja za vrste dohodka 1701-1704 in 1706 je po novem 41009.
 • Prihodki in odhodki/Glavna knjiga: možnost izvoza bilance stanja/izkazov za 2014 na spletno stran Ajpes.
 • Prihodki in odhodki/Glavna knjiga: vgrajene bilance/izkazi za obračun v letu 2015 (enaka struktura kot v 2013).
 • Fakturiranje:
  • Tiskanje/eRačuni: vgrajena izbira digitalnega potrdila za podpis eRačuna.
 • Šifrant poslovnih partnerjev:
  • Vnos: možnost določitve, da je poslovni partner (prejemnik eRačuna) proračunski uporabnik.
 • Fakturiranje:
  • Tiskanje/eRačuni: popravki in dopolnitve shrambe in izvoza eRačuna.
  • Tiskanje/eRačuni: manjši popravki izvoza eRačunov.
 • Šifrant poslovnih partnerjev:
  • Vpis BIC banke ob IBAN račune partnerjev (kjer še niso vpisani)..
  • Vnos: možnost določitve načina prejemanja računov za posameznega partnerja.
 • Fakturiranje:
  • Pregled: natančnejše filtriranje glede na cilj knjiženja.
  • Tiskanje/eRačuni: možnost izvoza eRačuna tudi v formatu e-SLOG 1.5
  • Tiskanje/eRačuni: dopolnitev izvoza eRačunov. Izvozijo se XML in PDF datoteki z eRačunom, ustrezna ovojnica (INV) in ZIP, ki vsebuje vse 3 datoteke.
  • Tiskanje: možnost izvoza izbranega izdanega dokumenta v XML datoteko v formatu e-SLOG 1.6 (eRačun).

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 05.12.2019
 • Knjiga v7, 05.12.2019