računovodski programi

Verzija 6.38

14.07.06

 

Opis novosti v verziji 6.38

 • Fakturiranje:
  • Nova opcija: Knjiženje dokumentov v knjigo prihodkov in odhodkov, knjigo izdanih računov in materialno knjigovodstvo.
 • Material in zaloge:
  • Pregled kartic razširjeno filtriranje omogoča skupinsko filtriranje po več vrstah kartic glede na status in grupiranje po šifri oziroma opisu kartic.
  • Šifrant kartic, Pregled stanja zalog: razširjeno filtriranje omogoča grupiranje po šifri oziroma opisu kartic.
 • Plače in prispevki:
  • Oblikovanje plačilnih nalogov: možnost popravljanja in shrambe podatkov o prejemniku in prebivališču/sedežu. Oblikovanje ločenih plačilnih nalogov za članarine na obračunu prispevkov za zasebnika.
  • Izplačilne liste, Tiskanje: prikaz skupne delovne dobe za posameznega zaposlenega, če je predhodno vnesen podatek o mesecu prve zaposlitve v šifrantu zaposlenih. Izpis glavnih zneskov na izplačilni listi v EUR.
 • DDV evidence:
  • Dodana postavka Stroškovno mesto, ki omogoča ločevanje knjižb po stroškovnih mestih (npr. če podjetje hkrati opravlja obdavčeno in oproščeno dejavnost).
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Tiskanje:
   • REK-1: popravek pri izpisu plačanih prispevkov za PIZ od razlike do minimalne plače.
   • Manjši popravki pri tiskanju obrazcev OBR-PL (upoštevanje boleznin v breme Zavoda) in M-4/M-8 (znesek nadur se všteva v seštevek plač v stolpcu 8).
 • Knjiga prejetih, Knjiga izdanih računov:
  • Tiskanje: pri obračunavanju DDV po plačani realizaciji je mogoče določiti, da se natisnejo samo knjižbe z vrsto prometa: Plačilo, Takoj plačan račun, Promet po obračunani realizaciji.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Tiskanje: odprava napake pri tiskanju rekapitulacije in obrazca REK-1 (Knjiga v6.3-obrazca se nista natisnila).
  • Oblikovanje plačilnih nalogov: pri s.p.-jih se na plačilni nalog za konto 2030 doda tudi znesek davka na plače.
 • Šifrant poslovnih partnerjev:
  • Pregled: pri obračunu stanja terjatev in obveznosti po knjižbah iz glavne knjige se v obračun ne zajamejo knjižbe iz zaključne temeljnice.
 • Plače in prispevki:
  • Izplačilne liste, Tiskanje:
   • Izpis rekapitulacije: v konto 2030 se zajame tudi znesek davka na izplačane plače.
   • REK-1: možnost ročnega vnosa datuma izplačila.
  • Izplačilne liste, Pregled, Seštevek: možnost prikaza seštevkov posameznih postavk bruto plače.

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 05.12.2019
 • Knjiga v7, 05.12.2019