računovodski programi

Pogosta vprašanja - Glavna knjiga

Pokaži vse / Skrij vse

Zapri

Vnos temeljnic: določene račune bi rad razdelil po posameznih stroškovnih mestih.

V posamezni knjižbi določite ustrezno stroškovno mesto. Stroškovna mesta urejate v opcijo Šifranti na začetnem zaslonu (po vstopu v paket Knjiga).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: v katerem primeru izpolnimo okno „opis knjiženja“ oziroma ali lahko vnos tudi izpustimo?

Postavka Opis knjiženja ni obvezna, je pa v njej prostor za dodatno pojasnilo vsebine temeljnice. 

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: izbral sem napačno tipično temeljnico, kako izberem pravo?

Ponovno kliknite na opcijo Tipična temeljnica ter izberite ustrezno.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: med vnosom temeljnice bi rad spremenil podatke o poslovnem partnerju, se je potrebno vrniti v glavni meni, ali je to mogoče spremeniti kar na temeljnici?

Poslovnega partnerja je mogoče vnesti s klikom na ustrezno knjižbo v vnašani temeljnici in klikom na gumb Popravljanje knjižbe. Pozor! Pri tem pazite, da je morebitna trenutno vnašana knjižba shranjena (ali pa njen vnos preklican).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: Po končanem vnosu, sem ugotovil, da sem pozabil vnesti določeno postavko (poslovnega partnerja, stroškovno mesto, knjigovodsko listino), kako to najhitreje popravim?

Če želite z eno potezo vnesti določen podatek v vse knjižbe vnašane temeljnice, kliknite na opcijo Dodatno. Odpre se novo okno, kjer določite, katere podatke želite vpisati v vse knjižbe v tej temeljnici.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: po končanem vnosu sem zasledil, da sem izbral napačen tip temeljnice, lahko to kadarkoli med (oziroma po) vnašanjem popravim?

Tip temeljnice je mogoče popraviti, ko potrdite ali prekinete vnos v knjižbo. Med vnosom knjižbe ni mogoče popravljati podatkov v glavi temeljnice.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: je mogoče pri vnosu dodati tudi nov konto oziroma ga samo urediti? Recimo, da bi določene stroške rad ločil od ostalih stroškov.

Nov konto je mogoče dodati s klikom na gumb Kontni plan.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: kje odpravim napako, ko mi pri vnosu bančnega izpiska, pri izbiri konta 1100 javlja napačno stanje na TRR-ju?

To pomeni, da je v eni od prejšnjih knjižb nastala napaka pri knjiženju na ta konto. Najlažje boste napako odkrili v opciji Pregled po knjižbah, kjer boste filtrirali po kontu 1100 (opcija Filtriranje) in uredili preglednico po datumu veljave v glani knjigi (opcija Urejenost).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: pri vnosu temeljnice sem pomotoma stisnil gumb „Vrnitev v glavni menu“. Zanima me, ali se je osnutek temeljnice kje shranil, ne glede na to, v katerem koraku vnašanja sem bil?

Osnutek temeljnice se ne shranjuje. Po potrditvi odločitve za Vrnitev v glavni menu je vnos prekinjen.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: pri računih, prejetih iz tujine v tuji valuti, ne morem izbrati druge valute?

Drugo valuto izberete tako, da za datum izstavitve knjigovodske listine knjiženega računa v opciji Devizni tečaji za to valuto naprej vnesete tečaj.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Vnos temeljnic: kako uvoziti izpisek v Iso Sepa 20022 formatu?

V opciji Vnos temeljnic po kliku na gumb Uvoz izpiska izberite vrsto datoteke XML in nato izberite pravo datoteko z izpiskom.

Zapri

Tipične temeljnice: Je mogoče tipične temeljnice urediti (dodati), namreč, da si jih prilagodim svojemu poslovanju?

Preglednico tipičnih temeljnic je mogoče urediti v opciji Urejenost. Prav tako kreirate nove tipične temeljnice s klikom na gumb Dodajanje ali popravite obstoječe s klikom na gumb Popravljanje. Pri vnosu se je treba držati pravil (več v pomoči-F1).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Pregled po temeljnicah: ne najdem možnosti filtriranja oziroma iskanja po poslovnem partnerju?

Natančnejše iskanje je mogoče v opciji Pregled po knjižbah, Iskanje.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Pregled po knjižbah: rad bi podatke izvozil v Excel, je to mogoče?

Z desnim gumbom miške kliknite na preglednico ter izberite opcijo Izvoz v Excel.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Pregled po knjižbah: ugotovil sem, da sem na določeni temeljnici izbral napačen konto. Kako najhitreje pridem do omenjene temeljnice?

Kliknite z desnim gumbom miške na preglednico v tej vrstici ter izberite opcijo Izhod v Pregled temeljnic.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Pregled po knjižbah: kako izvoziti glavno knjigo v Excel?

Po potrebi filtrirajte preglednico knjižb.

Kliknite Izvoz podatkov, določite ostale podatke.

Program bo kreiral (tekstovno) datoteko, ki jo lahko po stolpcih uvozite v Excel. Ta datoteka ustreza tudi zahtevam Pravilnika, če Durs želi imeti glavno knjigo v elektronski obliki.

Zapri

Odprte/zaprte postavke: pri pregledu in tiskanju odprtih postavk se pri nekaterih poslovnih partnerjih pojavljajo manjša odstopanja v debetu oziroma kreditu v višini 0,01 centa. Kako to rešim?

Kliknite opcijo Stotinske izravnave. Določite/vnesite ustrezne podatke ter kliknite na Začetek knjiženja. Program bo sam poiskal vse odprte postavke, kjer je odprti znesek nižji od zneska, vnesenega v postavki Mejni znesek za knjiženje stotinskih izravnav, jih zaprl in vse dodatne knjižbe zapisal v novo temeljnico.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Zamudne obresti: kje obračunam zamudne obresti oziroma kje nastavim višino stroškov opomina?

Zamudne obresti se obračunajo v istoimenski opciji v področju Glavna knjiga. Če želite narediti "ročni" obračun, odprite to opcijo. Če ga želite narediti za v celoti poravnane, a z zamudo plačane terjatve, odprite to opcijo po obračunu odprtih postavk v opciji Odprte/zaprte postavke.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Bruto bilanca: ali je mogoče, da imam dve otvoritveni temeljnici z oznako 00-Začetno stanje?

To pomeni, da ste dvakrat vnesli oziroma iz prejšnjega leta prenesli otvoritveno temeljnico. Preverite ustrezno stanje v opciji Pregled po temeljnicah, Filtriranje (tip temeljnice 00).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Tiskanje v glavni knjigi: rad bi natisnil kontno kartico za preteklo leto, ampak mi program natisne samo v knjižbe v otvoritveni temeljnici.

Kontno kartico za preteklo leto natisnete tako, da aktivirate zavezanca za prejšnje poslovno leto (področje Izbira zavezanca).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Kazalniki poslovanja: kje preverim, kako smo poslovali v istem obdobju lani? Rad bi naredil primerjavo med različnimi poslovnimi leti in obdobji.

Opcija Kazalniki poslovanja omogoča primerjavo določenih kazalnikov med dvema obdobjema v 2 zaporednih poslovnih letih. Vir podatkov je glavna knjiga.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Blagajniški prejemki/izdatki: kakšna je razlika med direktnim vnosom blagajniškega prejemka/izdatka v opciji Blagajniški prejemki/izdatki in vnosom temeljnic z oznako 04 (opcija Vnos temeljnic)?

V opciji Blagajniški prejemek se kreira tudi ustrezen izpis. V Vnosu temeljnic pa se prejemek le poknjiži in ga ni mogoče natisniti v obliki prejemka (ampak le v obliki temeljnice). Kontno kartico za preteklo leto natisnete tako, da aktivirate zavezanca za prejšnje poslovno leto (področje Izbira zavezanca).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Kako poteka obračun bilanc/izkazov za leto 2006?

Obračun bilanc/izkazov za leto 2006 je specifičen zaradi prehoda na SRS (2006). Več v PDF dokumentu Bilance2006.

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

V otvoritveno temeljnico sem vnesel neplačane terjatve in obveznosti iz preteklih let. V tekočem poslovnem letu knjižim prejeta in dana plačila zanje, opcija Odprte postavke pa mi še naprej kaže, da so omenjene terjatve in obveznosti odprte.

Predpogoj, da terjatve in obveznosti sploh lahko zaprete, je, da jih (tako kot račune v tekočem poslovnem letu) knjižite posamično (vsak račun posebej), vezane na posameznega poslovnega partnerja, z vneseno dejansko knjigovodsko listino in ustreznim veznim dokumentom (več v Pomoči v poglavju Glavna knjiga, podpoglavji Vnos temeljnic in Iskanje veznega dokumenta). Pri knjiženju plačil za stare (in tekoče) terjatve in obveznosti pa je bistveno, da v postavko Vezni dokument vnesete vezni dokument, ki je bil vnesen pri ustrezajoči terjatvi oz. obveznosti. V veznem dokumentu se namreč račun in plačilo "srečata".

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Ali lahko začnem z delom v naslednjem poslovnem letu (t.j. prenesem datoteke v naslednje poslovno leto, le-to aktiviram in tam knjižim), čeprav še nisem zaključil s knjiženjem v prejšnjem poslovnem letu?

Običajno na začetku poslovnega leta dokumenti za prejšnje poslovno leto še niso dokončno poknjiženi, treba pa je začeti z delom v novem poslovnem letu. V področju Izbira zavezanca lahko ne glede na to, da prejšnje poslovno leto knjigovodsko še ni zaključeno, prenesete podatke v naslednje poslovno leto. Uporabite opcijo Prenos datotek v naslednje leto. Prenesite samo tiste datoteke, ki jih potrebujete za delo v tekočem poslovnem letu!

Ko ste zaključili poslovne knjige v prejšnjem poslovnem letu, pa boste verjetno hoteli prenesti še ostale datoteke (npr. zaključno temeljnico, ki bo postala otvoritvena temeljnica, register osnovnih sredstev, šifrant kartic s pravilnim stanjem na dan 1.1. itd.). V tem primeru pred ponovnim prenosom (preostalih datotek) obvezno naredite rezervno kopijo podatkov v novem (tekočem) poslovnem letu na disketo! Nato se lotite prenosa datotek. Obkljukajte le tiste datoteke, ki jih niste prenesli pri prvem prenosu. To ne velja za šifranta poslovnih partnerjev in kartic, ki ju morate prenesti ponovno, da bosta prikazovala pravilno stanje na dan 1.1. tekočega poslovnega leta!

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Kako se naredi otvoritvena temeljnica?

Primer otvoritvene temeljnice s knjižbami iz priročnika Dvostavno knjigovodstvo zasebnikov s štiri in več mestnim kontnim načrtom studia Macarol se nahaja tule (PDF dokument, 772 KB).

Kategorija: Glavna knjiga
Zapri

Kako zaključim knjiženje v glavni knjigi v poslovnem letu?

Ko zaključite s knjiženjem v glavni knjigi, je treba narediti dvoje: zapreti razrede 4 in 7 ter narediti zakljućno temeljnico. To pomeni, da dejansko naredite 2 temeljnici! Lahko ju naredite ročno, lažje pa je uporabiti opcijo Zaključno knjiženje v področju Glavna knjiga.

Prva temeljnica - zapiranje razredov 4 in 7. Pri zapiranju razredov 4 in 7 določite tudi konte prenosa stroškov neposredno v odhodke, poslovnih odhodkov in dobička ali izgube pred obdavčitvijo, pri samostojnih podjetnikih pa lahko naročite tudi prenos dobička ali izgube na konto podjetnikovega dohodka. Kreirana temeljnica je tipa 20-Ostalo knjiženje.
Druga temeljnica - zaključna temeljnica. Ko ste s prejšnjo temeljnico zaprli razreda 4 in 7, morate oblikovati še zaključno temeljnico. Ta ne šteje v bruto bilanco in glavno knjigo samo, neobhodna pa je zaradi prenosa njene vsebine v otvoritveno temeljnico v naslednjem poslovnem letu. V zaključni temeljnici se zberejo:
odprte postavke na kontih, ki jih določite sami.
saldi na ostalih kontih kontnega plana.
Zaključno temeljnico je mogoče narediti samo, če sta razreda 4 in 7 poprej zaprta! Opcija Izdelava zaključne temeljnice odpre okno, kjer določite konte, na katerih naj se poiščejo odprte postavke. Na vseh ostalih kontih se bo obračunala bruto bilanca in kjer bosta debet in kredit v obdobju skupaj z začetnim stanjem neenaka, se bo oblikovala knjižba s saldom in se vpisala v zaključno temeljnico. Zaključna temeljnica je tipa 30-Zaključek leta.

Ko je zaključna temeljnica narejena, jo preglejte, nato pa v področju Izbira zavezanca, opcija Prenos datotek v naslednje leto, prenesite zaključno temeljnico v otvoritveno. V novem poslovnem letu bo tako kreirana nova temeljnica - otvoritvena, ki jo v področju Glavna knjiga, opcija Razne operacije in nastavitve, podopcija Konsolidacija glavne knjige, postavite na prvo mesto v glavni knjigi.

Kategorija: Glavna knjiga

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

  • Knjiga v6, 05.12.2019
  • Knjiga v7, 05.12.2019