računovodski programi

Prihranite najmanj 1.000 EUR letno

Samostojni podjetniki in pravne osebe se morajo odločiti med samostojnim vodenjem poslovnih knjig in storitvami zunanjega računovodskega servisa. En in drug način imata svoje prednosti.

Razlogi za samostojno vodenje računovodstva

Naj naštejemo nekaj razlogov za samostojno vodenje poslovnih knjig:

  • Najboljši pregled nad stanjem poslovnih knjig. V vsakem trenutku veste, koliko dokumentov je poknjiženih.
  • Najboljši pregled nad poslovanjem. Takoj lahko izveste, kakšen je poslovni izid v vašem podjetju, kateri računi še niso poravnani, kakšne so vaše obveznosti do poslovnih partnerjev in davčne uprave, koliko DDV bo treba plačati itd.
  • Najboljše informacije za bolj učinkovito poslovanje. Takoj lahko dobite podatke o gibanju stroškov, o porazdelitvi stroškov med projekti, proizvodi in/ali storitvami itd.
  • Varnost podatkov. Nihče razen vas nima dostopa do vaših dokumentov-zaupne informacije ne odtekajo iz podjetja.
  • Nižji stroški. Prihranek najmanj 1.000 EUR letno.

Če pa dodamo še dejstvo, da naše programe nenehno izboljšujemo, nadgrajujemo in internetno vzdržujemo, nudimo brezplačno telefonsko in elektronsko pomoč ter brezplačno udeležbo na tečajih celovite uporabe paketa Knjiga, je odločitev še lažja. Žrtvujte minutko, izpolnite obrazec za povpraševanje in poslali vam bomo ponudbo za nakup ali najem, ki vas v ničemer ne zavezuje.

Primerjava stroškov lastnega in stroškov zunanjega računovodstva
Letni prihranek 1.017 EUR   1.571 EUR  
Leto Stroški popolne variante programskega paketa Knjiga v6 1) Stroški zunanjega računovodstva (enostavno knjigovodstvo) Stroški popolne variante programskega paketa Knjiga v7 2) Stroški zunanjega računovodstva (dvostavno knjigovodstvo)
1 399 EUR 1.200 EUR 499 EUR 1.800 EUR
2 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
3 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
4 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
5 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
6 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
7 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
8 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
9 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
10 159 EUR 1.200 EUR 199 EUR 1.800 EUR
Skupaj 1.830 EUR 12.000 EUR 2.290 EUR 18.000 EUR
Prihranek 10.170 EUR   15.710 EUR  

Prikazani stroški so fiksni, kar se tiče programskega paketa Knjiga (lahko pa so še nižji s popusti za takojnje plačilo, za prehod iz drugega računaovodskega programa in za nakup v primeru ravnokar ustanovljenega podjetja). Niso pa fiksni stroški računovodskega servisa, ki lahko zelo variirajo (navzgor, precej manj navzdol). V teh stroških ni zajeta izdelava letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida (ki ju programski paket Knjiga obračuna sam), medletnih bilanc (paket Knjiga zna to narediti sam).

Razlika je očitna.

Zakaj ne bi zahtevali popolnoma neobvezujoče ponudbe za nakup ali najem programskega paketa Knjiga, ki vam jo pošljemo po elektronski pošti? Izpolnitev obrazca za povpraševanje vam bo vzela le minutko.

Ne pozabite: pri nakupu naših programov vas ne pustimo samih.

Ves čas imate na voljo brezplačno pomoč po telefonu in e-mailu in kadar koli se lahko brezplačno udeležite tečajev celovite uporabe paketa Knjiga. Pošteno, ne?

In nenazadnje!

Naše programe lahko pred nakupom ali najemom preizkusite. Ali pa se odločite za neomejeni preizkus in z njimi brez stroškov ali obveznosti nakupa/najema in z vso našo podporo 100 dni vodite svoje poslovne knjige. Pošteno in ugodno, ne?

Hočete tudi vi v 10 letih privarčevati najmanj 10.000 EUR?

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

  • Knjiga v6, 25.09.2019
  • Knjiga v7, 25.09.2019