računovodski programi

Davčne blagajne so tu!

Naš program Fakturiranje vam omogoča izdajanje računov, avansnih računov, dobropisov in bremepisov z možnostjo davčnega potrjevanja in izvoza kot eRačun, izpisom na A4 tiskalniku in množico uporabnih opcij, ki vam zagotavljajo odličen pregled nad izdanimi računi, četudi si knjigovodstva ne vodite sami. Preberite si tudi, kako smo ga nadgradili z davčnimi novostmi (Zakon o davčnem potrjevanju računov).
Vaš računovodja uporablja programski paket Knjiga? Izdane dokumente in potne naloge lahko izvozite v njegov paket in se izognete strošku ročnega vnosa.

 

Fakturirajte brezplačno!
Če letno izdate največ 100 računov (skupaj z dobropisi, bremepisi, storni in začasnimi dokumenti), je uporaba našega programa Fakturiranje povsem brezplačna! Vključen izvoz eRačuna in davčno potrjevanje gotovinskih računov. Program ni funkcionalno v ničemer drugačen ali okleščen v primerjavi s plačljivo verzijo. Obenem vam podarimo tudi program Potni nalogi.

Izpolnite spodnji informativni obrazec in takoj boste lahko namestili in pričeli z uporabo brezplačnega Fakturiranja.

* V brezplačni verziji Fakturiranja ni vključena pomoč po telefonu in emailu (je pa v sam program vgrajena vsebinsko bogata pomoč). Prav tako ni mogoč uvoz podatkov iz programa Fakturiranje z drugega računalnika, izvoz podatkov po standardu VOD in izvoz podatkov v opciji Izvoz podatkov. Prav tako ni mogoče fakturirati za več kot eno podjetje na posameznem računalniku.

Namestite vaš program za brezplačno fakturiranje!

Fakturirajte neomejeno!
Izdate več kot 100 računov (skupaj z dobropisi, bremepisi, storni in začasnimi dokumenti) letno?
Za samo 99 EUR+DDV je uporaba programa Fakturiranje povsem brezplačna (brez drugih stroškov).

(Velja za fakturiranje za eno podjetje. Če želite fakturirati v istem programu za 2-5 podjetij, se znesek najemnine poviša za 20%. Drugih stroškov ni).

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

  • Knjiga v6, 05.12.2019
  • Knjiga v7, 05.12.2019