računovodski programi
Fakturirajte brezplačno!
Če letno izdate največ 100 računov (skupaj z dobropisi, bremepisi, storni in začasnimi dokumenti), je uporaba našega programa Fakturiranje povsem brezplačna! Vključen izvoz eRačuna in davčno potrjevanje gotovinskih računov. Program ni funkcionalno v ničemer drugačen ali okleščen v primerjavi s plačljivo verzijo. Obenem vam podarimo tudi program Potni nalogi.

Izpolnite spodnji informativni obrazec in takoj boste lahko namestili in pričeli z uporabo brezplačnega Fakturiranja.

* V brezplačni verziji Fakturiranja ni vključena pomoč po telefonu in emailu (je pa v sam program vgrajena vsebinsko bogata pomoč). Prav tako ni mogoč uvoz podatkov iz programa Fakturiranje z drugega računalnika, izvoz podatkov po standardu VOD in izvoz podatkov v opciji Izvoz podatkov. Prav tako ni mogoče fakturirati za več kot eno podjetje na posameznem računalniku.

Namestite vaš program za brezplačno fakturiranje!

Fakturirajte neomejeno!
Izdate več kot 100 računov (skupaj z dobropisi, bremepisi, storni in začasnimi dokumenti) letno?
Za samo 99 EUR+DDV je uporaba programa Fakturiranje povsem brezplačna (brez drugih stroškov).

(Velja za fakturiranje za eno podjetje. Če želite fakturirati v istem programu za 2-5 podjetij, se znesek najemnine poviša za 20%. Drugih stroškov ni).

Izognite se visoki kazni!

Program Fakturiranje je usklajeno s spremembo zakonodaje, veljavno od 1.7.2013 in od 02.01.2016 naprej! Vgrajena je možnost digitalnega podpisa in izvoza računov v eRačune ter možnost davčnega potrjevanja računov v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.

Program deluje v okolju Windows (32-bitnem in 64-bitnem: XP, 7, 8 in 10). Nameščen je lokalno na vašem računalniku, kjer so shranjeni tudi vaši podatki. Ne deluje mrežno, kar pomeni, da ga naenkrat lahko uporablja samo en uporabnik, se pa lahko uporablja daljavo prek oddaljenega dostopa (npr. prek Teamviewerja).

Vaš računovodja uporablja programski paket Knjiga? Izdane dokumente in potne naloge lahko izvozite v njegov paket in se izognete strošku ročnega vnosa.

Vnos
 • Dodajanje novih dokumentov v datoteko z izdanimi dokumenti z možnostjo prenosa iz obstoječega dokumenta (npr. iz predračuna v račun).
 • Vnos je prilagojen zahtevam zakonodaje od 1.1.2010 (obrnjena davčna obveznost v primeru izdaje računa po 76.a členu).
 • Avtomatsko številčenje računov v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.
 • Možnost uvoza podatkov iz več dokumentov (npr. več dobavnic v en račun).
 • Možnost uvoza podatkov iz delovnih nalogov.
 • Obračun zamudnih obresti.
 • Možnost vnosa delnih plačil.
 • Možnost avtomatskega vpisa v materialno knjigovodstvo po shrambi dokumenta.
Pregled
 • Pregled in iskanje izdanih dokumentov z možnostjo prikaza vsebine posla posameznega dokumenta.
 • Dodajanje-vnos novega dokumenta z možnostjo prenosa iz obstoječega, označenega dokumenta.
 • Popravljanje in brisanje izdanih dokumentov.
 • Filtriranje podatkov v preglednici po določenih pogojih.
 • Seštevek skupnih zneskov dokumentov in plačanih zneskov ter seštevek prodaje v dokumentih po karticah.
 • Tiskanje preglednice izdanih dokumentov z možnostjo urejenosti in seštevka po poslovnih partnerjih.
 • Vnos podatkov o plačilu, prejetem za posamezen dokument.
 • Izpis opominov.
 • Obračun zamudnih obresti.
 • Izvoz podatkov za potrebe Furs.
 • Izvoz podatkov v XML datoteko po standardu VOD (samo v plačljivih verzijah!). S to opcijo lahko podatke o izdanih računih pošljete v kateri koli računovodski program, ki omogoča uvoz podatkov po standardu VOD.
 • Mogoč je uvoz izdanih računov iz programov drugih slovenskih programerskih hiš po standardu VOD (samo v plačljivih verzijah!). Te podatke lahko tako avtomatsko poknjižite.
Tiskanje, Tiskanje izdanih dokumentov
 • Zaklepanje in davčno potrjevanje računov po Zakonu o potrjevanju davčnih računov.
 • Izpis računov v skladu z ZDavPR (QR koda, ZOI, EOR itd.).
 • Tiskanje izdanega dokumenta na tiskalniku.                                    
 • Izvoz izdanega dokumenta v PDF obliko ali kot eRačun z možnostjo digitalnega podpisa.
 • Določitev pogojev za tiskanje.
Tiskanje, Nastavitve izpisa dokumentov/delovnih nalogov
 • Določitev nastavitev za vnos izdanih računov.
 • Določitev posameznih elementov, ki bodo (ali ne bodo) natisnjeni na dokumentu/delovnem nalogu.
 • Določitev nastavitev za dvojno označevanje.
Tiskanje, Oblikovanje glave
 • Oblikovanje zgornje in spodnje glave izdanega dokumenta.
 • Možnost oblikovanja neomejenega števila glav.
 • Možnost določitve poti do zunanje datoteke, v kateri je shranjena glava dokumenta (npr. zgornja glava dokumenta, ki vsebuje tudi logotip podjetja).
Tiskanje, Urejanje prevodov fiksnega besedila
 • Vnos, popravljanje in brisanje prevodov fiksnega besedila izdanega dokumenta-možnost izstavitve računa v tuji valuti.
 • Uvoz privzetih prevodov.
Knjiženje, Knjiženje dokumentov v glavno knjigo, knjigo izdanih računov in materialno knjigovodstvo (Knjiga v7)
 • Knjiženje izdanih dokumentov v glavno knjigo, knjigo izdanih računov in materialno knjigo.
 • Določitev, kateri izdani dokumenti bodo zajeti v preglednico za knjiženje.
 • Seštevek zneskov v izdanih dokumentih v preglednici.
 • Vnos glavne predloge za knjiženje v dokumentih, ki je nimajo vpisane.
Knjiženje dokumentov, Predloge za knjiženje dokumentov v glavno knjigo (Knjiga v7)
 • Vnos in popravljanje predlog za knjiženje izdanih dokumentov v glavno knjigo.
Knjiženje, Knjiženje dokumentov v knjigo prih. in odh., knjigo izdanih računov in materialno knjigovodstvo (Knjiga v6)
 • Knjiženje izdanih dokumentov v knjigo prihodkov in odhodkov, knjigo izdanih računov in materialno knjigo.
 • Določitev, kateri izdani dokumenti bodo zajeti v preglednico za knjiženje.
 • Seštevek zneskov v izdanih dokumentih v preglednici.
 • Določitev postavke v knjigi prihodkov in odhodkov, kamor bodo knjiženi izdani dokumenti, zajeti v preglednici.
Delovni nalogi, Vnos
 • Vnos podatkov v delovni nalog.                                                       
Delovni nalogi, Pregled
 • Pregled delovnih nalogov.
 • Vnos novega delovnega naloga z možnostjo prenosa iz obstoječega naloga.
 • Popravljanje označenega delovnega naloga.
 • Brisanje označenega delovnega naloga.
 • Tiskanje delovnega naloga v skladu z nastavitvami izpisa.
 • Filtriranje preglednice po določenih pogojih.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 25.09.2019
 • Knjiga v7, 25.09.2019