računovodski programi

Glavna knjiga - podrobno

Vnos temeljnic
 • Vnos temeljnice s pripadajočimi knjižbami v glavno knjigo.                 
 • Možnost vnosa knjižb, nominiranih v tuji valuti.
 • Pospešitev vnosa z uporabo naprednih tipičnih temeljnic.
 • Takojšnje zapiranje dokumentov pri knjiženju plačil.
 • Vnos plačilnega naloga.
 • Možnost vpisa določenih podatkov v vse knjižbe vnašane temeljnice.
 • Vpis podatkov v DDV evidence po shrambi temeljnice.
 • Vdelane logične kontrole v izogib napakam.
Pregled po temeljnicah
 • Pregled in iskanje temeljnic in pripadajočih knjižb.
 • Filtriranje preglednice po določenih pogojih.
 • Tiskanje vsebine posamezne temeljnice na tiskalniku.
 • Možnost knjiženja DDV za določeno obdobje in avtomatsko oblikovanje ustrezne temeljnice.
 • Možnost knjiženja pologov gotovine na TRR in avtomatsko oblikovanje ustrezne temeljnice.
 • Vnos plačilnega naloga.
Pregled po knjižbah
 • Pregled in iskanje v glavni knjigi po knjižbah.                                   
 • Kompleksno filtriranje po različnih kriterijih.
 • Obračun seštevka debeta in kredita v prikazanih knjižbah.
 • Obračun seštevka po stroškovnih mestih.
 • Tiskanje vsebine preglednice.
 • Obračun zamudnih obresti.
 • Izvoz glavne knjige v tekstovno datoteko, primerno za uvoz v programe Davčne uprave.
Odprte/zaprte postavke
 • Prikaz vseh odprtih/zaprtih postavk.
 • Prikaz odprtih/zaprtih postavk v določenem obdobju, za določenega zavezanca in za določeni konto. Možnost filtriranja  po datumu zapadlosti.
 • Tiskanje obrazca IOP za posameznega ali vse poslovne partnerje z odprtimi postavkami.
 • Tiskanje opominov za posameznega ali vse poslovne partnerje z odprtimi postavkami.
 • Tiskanje preglednice z odprtimi/zaprtimi postavkami (posamezno ali združeno po poslovnih partnerjih).
 • Knjiženje centskih izravnav ("parskih razlik")-pri odprtih postavkah.
 • Obračun zamudnih obresti na zaprtih postavkah.
 • Vnos plačilnega naloga.
 • Dvostopenjsko ročno zapiranje odprtih postavk.
Bruto bilanca
 • Obračun bruto bilance v glavni knjigi pod določenimi filtrirnimi pogoji.
 • Pregled rezultatov obračuna v preglednici z možnostjo omejitve na določeno raven kontov.
 • Tiskanje bruto bilance.
Tiskanje v glavni knjigi
 • Določitev pogojev tiskanja.                                                             
 • Tiskanje temeljnic-sumarno.
 • Tiskanje dnevnika knjiženja.
 • Tiskanje kontnih kartic.
 • Tiskanje kontnih kartic po poslovnih partnerjih.        
Kontni plan
 • Dodajanje, popravljanje in brisanje podatke o kontih v kontnem planu.
 • Vzpostavitev vzorčnega kontnega plana.
 • Izdelava kopije kontnega plana za drugega zavezanca.
 • Prenos prometa iz obstoječega konta v glavni knjigi na drug konto oziroma prenos prometa iz kontov določene ravni na naslednjo (nižjo oz. večmestno) za določen kontni odsek.
 • Avtomatska izdelava večmestnih kontov.
 • Možnost dovoliti/onemogočiti knjiženje na vseh kontih določene ravni.
 • Iskanje kontov.
 • Tiskanje kontnega plana (celotnega ali določenega odseka) na tiskalniku.
Tečajne razlike
 • Prikaz vseh devizno zaprtih, obenem pa tolarsko odprtih postavk.
 • Knjiženje tečajnih razlik.
Zamudne obresti
 • Vnos in popravljanje zamudne obrestne mere na letni ravni.
 • Obračun zamudnih obresti na proporcionalni način:
  • Testno z ročno vnesenimi podatki in možnostjo izpisa.
  • Za posamezno zaprto postavko (glede na filtrirne pogoje, določene v opciji Odprte/zaprte postavke) v področju Glavna knjiga), za vse zaprte postavke določenega poslovnega partnerja ali vse zaprte postavke vseh poslovnih partnerjev.
  • Za posamezen dokument, za vse dokumente določenega poslovnega partnerja ali vse dokumente vseh poslovnih partnerjev, zajetih v opciji Pregled v področju Fakturiranje.
 • Prikaz seštevkov v obračunu zajetih izdanih dokumentov.
 • Oblikovanje in tiskanje izpisa obračuna/obračunov zamudnih obresti za posameznega oziroma vse poslovne partnerje.
Zaključno knjiženje
 • Zapiranje razredov 4 in 7 (tudi 8 pri samostojnih podjetnikih) v glavni knjigi.
 • Ugotovitev dobička ali izgube iz rednega in izrednega poslovanja.
 • Možnost prenosa dobička/izgube na konto podjetnikovega dohodka/negativnega poslovnega izida (skupina 93) za samostojne podjetnike.
 • Oblikovanje zaključne temeljnice, ki je enaka otvoritveni temeljnici za naslednje poslovno leto.
Izdelava in tiskanje bilanc/izkazov
 • Obračun:
  • Bilanca stanja za podjetja.
  • Izkaz poslovnega izida za podjetja.
  • Izkaz bilančnega dobička/bilančne izgube za podjetja.
  • Bilanca stanja za s.p. (DURS in AJPES).
  • Izkaz poslovnega izida za podjetja (DURS in AJPES).
  • Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida po varianti Ajpes za društva.
 • Vnos podatkov iz leta pred prvim letom uporabe paketa v izbrano bilanco/izkaz.
 • Izvoz podatkov po varianti Ajpes v XML datoteko, primerno za uvoz na spletno stran Ajpes.
 • Tiskanje izbrane bilance/izkaza v skladu z nastavitvami izpisa.
 • Vnos formule za obračun posamezne postavke v izbrani bilanci/izkazu.
 • Prenos formule iz določenih bilanc/izkazov v iste bilance/izkaze enega ali vseh drugih zavezancev.
 • Prenos originalne formule iz določenih bilanc/izkazov v iste bilance/izkaze aktivnega zavezanca.
Kazalniki poslovanja
 • Obračun kazalcev poslovanja za aktivno in primerjano poslovno leto.
 • Izračun kazalnikov poslovanja iz obračunanih kazalcev.
Blagajniški izdatki, blagajniški prejemki
 • Dodajanje in popravljanje blagajniških izdatkov in prejemkov.
 • Pregled in iskanje blagajniških izdatkov in prejemkov.
 • Filtriranje preglednice po določenih pogojih.
 • Seštevek zneskov blagajniških izdatkov in prejemkov.
 • Tiskanje blagajniških izdatkov in prejemkov.
 • Tiskanje preglednice blagajniških izdatkov in prejemkov.
Knjiženje blagajne v glavno knjigo
 • Knjiženje blagajniških izdatkov in prejemkov za določeno obdobje v glavno knjigo.
Blagajniški dnevnik
 • Obračun blagajne v blagajniškemu dnevniku.
 • Tiskanje blagajniškega dnevnika.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 10.12.2019
 • Knjiga v7, 10.12.2019