računovodski programi

Posebna priložnost! Varianta Plače za samo 124,50€ (-50%)!

Varianta Plače omogoča obračun plač, prejemkov na obrazcih REK-2 in obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika (OPSVZ in OPSVL). Omogoča izvoz podatkov na eDavke, avtomatsko izdelavo plačilnih nalogov in njihovo tiskanje oziroma izvoz v programe za elektronsko bančništvo. Priloženo je tudi področje Potni nalogi. Vsebuje torej:

 1. Plače in prispevki,
 2. Univerzalni plačilni nalogi,
 3. Potni nalogi.

Zahtevajte ponudbo!

Izplačilne liste, Vnos
 • Vnos podatkov v izplačilno listo za določeni mesec in določenega zaposlenega.
 • Možnost vnosa plače, regresa, božičnice in drugih vrst dohodkov.
 • Fleksibilnost izplačilne liste in prilagodljivost potrebam uporabnika.
 • Vnos podatkov v šifrant povprečnih, minimalnih, zajamčenih plač in prispevnih stopenj ter šifrant zaposlenih.
 • Določitev nastavitev obračuna plač.
Izplačilne liste, Pregled
 • Pregled izplačilnih list.
 • Popravljanje in brisanje izplačilnih list.
 • Filtriranje preglednice po določenih pogojih.
 • Tiskanje vsebine preglednice na tiskalniku.
 • Možnost seštevka zneskov prikazanih izplačilnih list.
 • Vnos datuma izplačila plač.
Izplačilne liste, Tiskanje
 • Tiskanje ene ali vseh izplačilnih list za zaposlene.
 • Izpis izplačilne liste v slovenskem, angleškem ali nemškem jeziku.
 • Tiskanje mesečne rekapitulacije izplačilnih list.
 • Oblikovanje in tiskanje obrazcev 1-ZAP/M (z možnostjo izvoza obrazca v XML datoteko in uvozom na Ajpes) in ZAP-STRU/L.
 • Oblikovanje in tiskanje obrazca ZAP-SP/4L.
 • Oblikovanje in tiskanje obrazca 3 (izplačilo regresa za letni dopust) z možnostjo izvoza obrazca v XML datoteko in uvozom v na Ajpes.
 • Oblikovanje in tiskanje obrazca M-4. Izvoz v XML datoteko, primerno za uvoz na spletno stran ZPIZ. Možnost tiskanja potrdila o obračunanih in plačanih prispevkih za zavarovance.
Izplačilne liste, Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-1
 • Oblikovanje (obračun) obrazca REK-1 (zbirnega + individualnih).
 • Tiskanje zbirnega in/ali individualnih obrazcev na tiskalniku.
 • Izvoz obrazca v XML datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
Izplačilne liste, Zahtevki za refundacijo, Vnos
 • Vnos podatkov v zahtevek ZZZS za refundacijo za določeni mesec in določenega zaposlenega.
 • Vnos podatkov v šifrant povprečnih, minimalnih, zajamčenih plač in prispevnih stopenj ter šifrant zaposlenih.
Izplačilne liste, Zahtevki za refundacijo, Pregled
 • Dodajanje, popravljanje in brisanje zahtevkov ZZZS za refundacijo.
 • Pregled posameznih zahtevkov ZZZS za refundacijo.
 • Iskanje zahtevkov po različnih ključih.
 • Filtriranje preglednice z zahtevki po različnih pogojih.
 • Seštevek zneskov v zahtevkih, prikazanih v preglednici.
 • Tiskanje posameznega ali vseh posamičnih zahtevkov v obliki Potrdila ali kumulativnega Zahtevka za določeni mesec na tiskalniku.
Obračun prispevkov za zasebnika (vnos)
 • Vnos obračuna prispevkov za socialno varnost zasebnika oziroma obračuna prispevkov za socialno varnost za lastnika zasebnih podjetij, ki nima plače.
Obračun prispevkov za zasebnika (pregled, tiskanje, izvoz)
 • Pregled, dodajanje in popravljanje obračuna prispevkov za socialno varnost za zasebnike oz. za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.
 • Tiskanje obračuna prispevkov za socialno varnost za zasebnike (lahko v obliki Obračuna prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače).
 • Izvoz obračuna v XML datoteko, primerno za uvoz v eDavke.
Obrazec REK-2, Vnos
 • Vnos podatkov v obrazec REK-2 za določeni mesec in določenega prejemnika dohodka.
 • Vnos podatkov v šifrant povprečnih, minimalnih, zajamčenih plač in prispevnih stopenj ter šifrant zaposlenih.
Obrazec REK-2, Pregled
 • Pregled, popravljanje in brisanje obrazcev REK-2.
 • Iskanje obrazcev po različnih ključih.
 • Filtriranje obrazcev po različnih kriterijih.
 • Seštevek zneskov v obrazcih, prikazanih v preglednici.
 • Tiskanje enega ali vseh obrazcev, prikazanih v preglednici, kumulativnega obrazca in obrazca za obračun posebnega davka na določene prejemke.
Obrazec REK-2, Oblikovanje, tiskanje in izvoz obrazca REK-2
 • Oblikovanje (obračun) obrazca REK-2 (zbirnega + individualnih).
 • Tiskanje zbirnega in/ali individualnih obrazcev na tiskalniku.
 • Izvoz obrazca v XML datoteko, primerno za uvoz na eDavke.
Šifranti, Prispevne stopnje
 • Vnos, popravljanje in pregled zneskov povprečnih mesečnih bruto plač, izplačanih v predpreteklem mesecu v Republiki Sloveniji, minimalnih, zajamčenih plač, odstotka splošne olajšave, prispevnih stopenj, veljavnih za določeni mesec itd.
Šifranti, Zaposleni
 • Vnos in popravljanje podatkov o zaposlenih in drugih prejemnikih dohodka.
 • Pregled in iskanje podatkov o zaposlenih in drugih prejemnikih dohodka.
 • Tiskanje podatkov o zaposlenih in drugih prejemnikih dohodka.
Šifranti, Lestvica za dohodnino in olajšave
 • Vnos podatkov v dohodninsko lestvico in določitev zneskov olajšav.
Obračuni, Dohodnina
 • Izdelava povzetka obračuna dohodkov (podatkov za dohodnino), izplačanih v določenem obdobju (datoteka VIR.DAT).
 • Izdelava datoteke s podatki za medletno uveljavljanje olajšav za vzdrževane družinske člane (datoteka VIRVDC.DAT)
 • Tiskanje povzetka obračuna dohodkov za DURS.
 • Tiskanje povzetka obračuna dohodkov za rezidente in nerezidente RS.
 • Izvoz podatkov v tekstovno in/ali ZIP datoteko, primerno za uvoz v eDavke.
Oblikovanje plačilnih nalogov
 • Oblikovanje preglednice plačilnih nalogov za nakazila v zvezi s plačami zaposlenih, obračunom prispevkov za socialno varnost zavezanca, prejemki na obrazcu REK-2.
 • Izdelava plačilnih nalogov glede na status zavezanca (samostojni podjetnik ali pravna oseba).
 • Prenos plačilnih nalogov v datoteko s plačilnimi nalogi.
 • Tiskanje preglednice plačilnih nalogov.
Knjiženje, Knjiženje obračunov v glavno knjigo (Knjiga v7)
 • Knjiženje obračunov:
  • Prispevkov za socialno varnost zavezanca.
  • Plač zaposlenih in davka na izplačane plače.
  • Izplačil na obrazcu REK-2 v glavno knjigo.
Knjiženje, Predloge za knjiženje (Knjiga v7)
 • Vnos in popravljanje predlog za knjiženje:
  • Prispevkov za socialno varnost zavezanca.
  • Plač zaposlenih in davka na izplačane plače.
  • Izplačil na obrazcu REK-2 v glavno knjigo.
 • Vzpostavitev vzorčnih predlog za knjiženje.
 • Kopiranje prikazane predloge v predlogo za drugega zavezanca.
Knjiženje, Knjiženje obračunov v knjigo prih. in odh. (Knjiga v6)
 • Knjiženje obračunov:
  • Prispevkov za socialno varnost zavezanca.
  • Plač zaposlenih in davka na izplačane plače.
  • Izplačil na obrazcu REK-2 v knjigo prihodkov in odhodkov.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 05.12.2019
 • Knjiga v7, 05.12.2019