računovodski programi

Osnovna sredstva - podrobno

Vnos
 • Vnos podatkov o opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev ter drobnem inventarju v register osnovnih sredstev.        
 • Enkraten vnos v register osnovnih sredstev.
Pregled
 • Pregled in iskanje osnovnih sredstev.
 • Filtriranje osnovnih sredstvih po določenih filtrirnih pogojih.
 • Seštevek nabavnih vrednosti in popravkov vrednosti prikazanih osnovnih sredstev.
 • Vnos osnov za obračun amortizacije in podatkov o odpisu.
 • Tiskanje registra osnovnih sredstev.
Amortizacija
 • Obračun amortizacije.
 • Tiskanje Obračuna vrednosti amortizacije.
 • Tiskanje Popisnega lista osnovnih sredstev.
 • Tiskanje amortizacije po posameznih osnovnih sredstvih za določen mesec.
 • Knjiženje amortizacije osnovnih sredstev v glavno knjigo (Knjiga v7).
 • Vpis rezultatov obračuna amortizacije v register.
Knjiženje, Knjiženje osnovnih sredstev v glavno knjigo (Knjiga v7)
 • Knjiženje obračunov:
  • Nabave in aktivacije osnovnih sredstev.
  • Amortizacije osnovnih sredstev (obračun je mogoč pri pristopu iz opcije Amortizacija) v glavno knjigo.
Knjiženje, Predloge za knjiženje (Knjiga v7)
 • Vnos, pregled in popravljanje predlog za knjiženje.                            
 • Tiskanje predlog za knjiženje.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 10.12.2019
 • Knjiga v7, 10.12.2019