računovodski programi

Potni nalogi - podrobno

Vaš računovodja uporablja programski paket Knjiga? Izdane dokumente in potne naloge lahko izvozite v njegov paket in se izognete strošku ročnega vnosa.

Vnos
 • Vnos in popravljanje potnih nalogov.
 • Vnos blagajniškega izdatka za izplačani predujem in za izplačilo potnih stroškov.
 • Uporaba šifranta relacij in zneskov kilometrine po posameznih obdobjih.
Pregled
 • Pregled potnih nalogov z možnostjo filtriranja in seštevka zneskov v prikazanih potnih nalogih.
 • Dodajanje novih potnih nalogov iz obstoječih, popravljanje in brisanje potnih nalogov.
 • Seštevek potnih nalogov, prikazanih v preglednici.
 • Tiskanje enega ali več potnih nalogov oz. tiskanje preglednice potnih nalogov.
 • Knjiženje potnih nalogov v glavno knjigo preko predloge za knjiženje potnih nalogov (Knjiga v7) oziroma knjigo prihodkov in odhodkov (Knjiga v6).
Šifranti, Relacije in dolžine
 • Vnos, pregled in popravljanje podatkov o relacijah in njihovih dolžinah.
 • S pomočjo šifranta relacij je pisanje potnih nalogov precej hitrejše.
Šifranti, Kilometrina
 • Vnos, pregled in popravljanje zneskov kilometrine za posamezno obdobje.
 • S pomočjo šifranta kilometrine je obračun kilometrine pri vnosu podatkov v potni nalog hitrejši.
Predloga za knjiženje potnih nalogov (Knjiga v7)
 • Vnos in popravljanje predloge za knjiženje potnih nalogov v glavno knjigo.
 • Vzpostavitev privzetih predlog za knjiženje.
 • Kopiranje predloge v predlogo za drugega zavezanca.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 05.12.2019
 • Knjiga v7, 05.12.2019