računovodski programi

Šifranti, pomožne funkcije - podrobno

Programska paketa Knjiga v7 in Knjiga v6 uporabljata različne šifrante za hitrejše delo. Najpomembnejši med njimi je šifrant poslovnih partnerjev, ki je sestavni del vseh področij v paketu. Poleg šifrantov pa sta v obeh paketih vgrajeni tudi dve pomožni področji: Izbira zavezanca za knjiženje in Rezervna kopija podatkov.

Šifrant poslovnih partnerjev, Vnos
 • Dodajanje in popravljanje podatkov o poslovnih partnerjih v šifrant.   
 • Hitro dodajanje poslovnih partnerjev z vnosom davčne ali matične številke (program preišče šifrante poslovnih partnerjev morebitnih drugih zavezancev ter podatke v spletnem servisu ddv.inetis.com)-omogoča takorekoč sekundni vnos novih partnerjev!
Šifrant poslovnih partnerjev, Pregled
 • Pregled in iskanje partnerjev v šifrantu poslovnih partnerjev.
 • Določitev aktivnega zavezanca kot poslovnega partnerja v šifrantu poslovnih partnerjev in določitev poslovnega partnerja kot DURS.
 • Obračun stanja terjatev in obveznosti:
  • Po datoteki z izdanimi in prejetimi dokumenti oz. po skupinah 12 in 22 iz glavne knjige (Knjiga v7).
  • Po knjigi prihodkov in odhodkov ter knjigi ostalih terjatev in obveznosti (Knjiga v6).
 • Filtriranje preglednice s poslovnimi partnerji.
 • Izpis seštevka terjatev in obveznosti v preglednici zajetih poslovnih partnerjev.
 • Tiskanje v preglednici zajetih poslovnih partnerjev.
 • Izvoz podatkov v besedilno (CSV) datoteko in uvoz podatkov iz nje.
 • Možnost posodobitve podatkov v šifrantu prek spletnega servisa ddv.inetis.com.
Šifranti, Stroškovna mesta
 • Vnos, pregled in popravljanje stroškovnih mest.
Šifranti, Devizni tečaji
 • Vnos dnevnih deviznih tečajev za 15 valut iz uradne tečajnice BS in z možnostjo 5 dodatnih valut.
Izbira zavezanca za knjiženje
 • Vnos, pregled in popravljanje podatkov o zavezancu (oz. zavezancih, če vodite poslovne knjige več kot enemu).
 • Prenos podatkov za posameznega ali vse zavezance iz določenega poslovnega leta v naslednje.
 • Aktiviranje določenega zavezanca za določeno poslovno leto za knjiženje.
Rezervna kopija podatkov, Izdelava rezervne kopije
 • Izdelava rezervne kopije zavezančevih podatkov, shranjenih na delovnem disku, na rezervnem mediju (disketi, trdem disku, USB ključu).
 • Pošiljanje rezervne kopije podatkov za določenega zavezanca in določeno poslovno leto po e-mailu.
Rezervna kopija podatkov, Kopiranje iz rezervne kopije na delovni disk
 • Kopiranje datotek iz vseh ali določenih področij iz rezervne kopije na delovni disk.

Na vrh

Vodeni ogled - 3/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

 • Knjiga v6, 10.12.2019
 • Knjiga v7, 10.12.2019