računovodski programi

Cenik - ostale storitve

V želji po popolni preglednosti poslovanja našega podjetja predstavljamo tudi cenik ostalih storitev. Na prodajno ceno in znesek letnega vzdrževanja vpliva samo število dodatnih namestitev naročenega paketa.

Veljavnost cenika

Cene in ostali prodajni pogoji na tej strani veljajo od vključno 03.02.2009 naprej.

Dodatne namestitve

Dodatna namestitev oziroma dodatne namestitve se zaračunajo v primeru, ko naročnik programski paket Knjiga v7 (dvostavno knjigovodstvo) oziroma Knjiga v6 (enostavno knjigovodstvo) namesti na več kot en (1) računalnik. Licenčna pogodba namreč natančno določa, da se lahko programski paket naenkrat uporablja samo na enem računalniku. To pomeni, da morate v primeru, ko hočete npr. uporabljati programski paket na dveh računalnikih obenem, doplačati za dodatno namestitev. Število dodatnih namestitev določite ob nakupu ali kasneje, ko se pojavi potreba po dodatnih namestitvah. Cene ne vsebujejo 22% DDV.

Cene dodatnih namestitev
Število dodatnih namestitev Odstotek povišanja prodajne cene in zneska letnega vzdrževanja
1 20%
2 40%
Vsaka naslednja dodatna namestitev 20% za vsako naslednjo dodatno namestitev
Ostale storitve
Storitev Cena v EUR
Storitev spremembe variante paketa Knjiga 25 EUR
Storitev prenosa pogodbenega razmerja na drugega naročnika Prvič brezplačno, nato 25 EUR
Programiranje v okviru programskega paketa Knjiga po naročilu 50 EUR / ura
Stroški opomina (po 1-mesečni zamudi plačila) 5 EUR
Strošek ponovne aktivacije blokirane ali prekinjene pogodbe (ponovna aktivacija je pravica in ne obveznost prodajalca) 50 EUR
Priklop prek oddaljenega namizja za reševanje težav, ki bremenijo uporabnika 25 EUR

Na vrh

Vodeni ogled (korak 8)

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

  • Knjiga v6, 25.09.2019
  • Knjiga v7, 25.09.2019