računovodski programi

Vzdrževanje

Brez dobrih in ažurnih poprodajnih storitev uporabnik ne more biti zadovoljen z izdelkom, ki ga je kupil. Tega se dobro zavedamo tudi v našem podjetju in vemo, da je to ključ do dolgoletnega, obojestransko koristnega sodelovanja med uporabnikom in nami.

Zakaj vzdrževanje?

Področje računovodstva je v stalnem procesu sprememb zakonodaje. Davčna zakonodaja je v Sloveniji obsežna, zato so številne tudi spremembe, ki se tičejo računovodstva.

Mi in naši uporabniki se zavedajo, kako pomembno je biti ves čas na tekočem z informacijami iz tega področja. Zato programska paketa Knjiga v7 (dvostavno knjigovodstvo) in Knjiga v6 (enostavno knjigovodstvo) pogosto, po potrebi tudi dnevno ažuriramo in izboljšujemo.

  1. Prilagajamo ju zakonskim spremembam in novostim.
  2. Vdelujemo funkcionalne izboljšave, ki olajšujejo in pospešujejo delo uporabnikom.
  3. Širimo zmožnosti programov.

Zaradi živahnega dogajanja na računovodskem področju se je v praksi kot najboljša in cenovno najugodnejša rešitev izkazala pogodba o vzdrževanju, ki zajema celotno ažuriranje paketa in poprodajno pomoč uporabniku. Uporabnik tako nima nobenih dodatnih stroškov! V času veljave pogodbe o vzdrževanju velja tudi popolna garancija na delovanje programov.

Kaj zajema vzdrževanje?

Pri nakupu programskega paketa Knjiga v7 (dvostavno knjigovodstvo) oziroma Knjiga v6 (enostavno knjigovodstvo) podpišemo pogodbo o vzdrževanju, ki pokriva široko področje poprodajnih storitev, ki skrbijo za varno in aktualni zakonodaji primerno delo uporabnika.

Pogodba o vzdrževanju zajema:

  • Odpravo napak, ki so bistvenega pomena za pravilno delovanje programskega paketa Knjiga v7 oziroma Knjiga v6.
  • Obveznost prilagajanja programskega paketa Knjiga v7 oziroma Knjiga v6 davčnim spremembam, ki se nanašajo na programe in opcije v okviru programskega paketa Knjiga v7 oziroma Knjiga v6, do dneva začetka veljave istih davčnih sprememb.
  • Ažuriranje programskega paketa Knjiga v7 oziroma Knjiga v6 preko spletne strani (uporabniki lahko kadar koli prenesejo in namestijo najnovejšo verzijo paketa).
  • Odgovore na vprašanja v zvezi z delovanjem programskega paketa Knjiga v7 oziroma Knjiga v6 po elektronski pošti.
  • Telefonsko pomoč pri odgovorih na vprašanja v zvezi s programskim paketom Knjiga v7 oziroma Knjiga v6.

Kliknite za primer pogodbe o vzdrževanju (PDF dokument).

Vodeni ogled - 6/10

Iskanje:

Breaking News:

Verziji 6.51 in 7.41

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.50 in 7.40

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Verziji 6.49 in 7.38

Najnovejša verzija programskega paketa Knjiga

Najnovejša verzija

  • Knjiga v6, 25.09.2019
  • Knjiga v7, 25.09.2019